Skip to content

EFIKASNO. UČENJE. JEZIKA.

PITANJA & ODGOVORI

U našoj školi praktikuje se rad sa djecom od 2. razreda osnovne škole.

Upis se vrši dva puta godišnje na opšte kurseve. Prvi upisni termin je od 20. avgusta do 15. septembra, a drugi od 20. januara do 15. februara. Upis se vrši u našim prostorijama u periodu od 18-20h svakog radnog dana ili pozivom na jedan od kontakt brojeva.

Ukoliko ima slobodnih mjesta i ako nivo znanja polaznika dozvoljava nesmetano praćenje nastave, upis je moguć i u toku godine.

S obzirom na male grupe nastava u našem centru ide ispred onoga što se radi u osnovnim i srednjim školama, a ukoliko se i dogodi da dođe do neslaganja nastavnih jedinica ili da su polazniku potrebna dodatna objašnjenja, profesor će mu ih uvek pružiti bilo u okviru ili izvan časa.

Ukoliko Vam nivo ne odgovara, uvijek možete promijeniti grupu, a profesor će Vam svakako to i savjetovati ako za to postoji potreba. Može se takođe desiti da polaznik preskoči jedan nivo ili da ponavlja isti.

Lični stav je svakog polaznika da li će redovno pohađati nastavu. Škola nije odgovorna za bilo koju vrstu izostanaka sa nastave te za postignute rezultate na kursu. Da biste dobili bilo koju vrstu certifikata, o pohađanju ili uspješno završenom nivou(attendance ili successfully) obavezni ste prisustvovati 70% nastave.

Kandidati koji neće biti na završnom ispitu dužni su to najaviti u pisanom obliku te će tako izbjeći dodatno plaćanje u iznosu od 20 KM. Prolongiranje se može izvršiti samo 1x. Svaki slijedeći zakazani rok za retest se plaća.

U slučaju da niste zadovoljili kriterij za pozitivnu ocjenu imate pravo da izađete na retest još 2X uz dodatno plaćanje. Ukoliko ni nakon sva tri puta niste uspješno savladali test a želite da nastavite učenje u našem centru, morate da ponavljate isti stepen kursa. U svakom slučaju izdat će vam se uvjerenje o prisustvu na određenom stepenu ali ne i certifikat o položenom stepenu.

Prije svega ovo zavisi od preferencija samog polaznika ili sklonosti djeteta, kao i procjene roditelja šta je najpogodnije za dijete. Prednosti nastave u grupi su činjenica da je nastava dinamičnija i to što djeca pored interakcije sa profesorom komuniciraju i sa ostalom djecom što dalje doprinosi razvoju komunikativne kompetencije djeteta. S druge strane, individualna nastava podrazumijeva profesorovu apsolutnu posvećenost đaku i prilagođavanje svakog pojedinačnog časa potrebama polaznika. Još jedna bitna razlika između grupne i individualne nastave jeste da je grupna nastava organizovana po jasno definisanim nivoima, dok se individualna prilagođava polazniku.

Ne. Jedina međunarodno priznata potvrda o znanju jezika dobija se ako polažete međunarodno priznat ispit iz jezika.  Međunarodni ispiti se polažu u Britanskom Savjetu ( British Council) za engleski jezik, i Goethe Institutu za njemački jezik. Kod nas možete pohađati pripremnu nastavu za polaganje nekih od tih ispita i dobiti sve potrebne informacije i savjete.

Zajednički evropski okvir za jezike (CEF – Common European Framework) koncipirao je Savjet Evrope da bi se odredili nivoi na kojima se nalaze svi oni koji uče strane jezike širom Evrope kao i da posluži kao smjernica za učenje, predavanje i procjenu svih glavnih evropskih jezika.

Novembra 2001. godine, Savjet Evrope je rezolucijom preporučio korišćenje CEF-a kako bi se uspostavili sistemi validacije znanja jezika. Šest referentnih nivoa (A1-C2) je široko prihvaćeno kao gradirajući standard jezičke sposobnosti pojedinca i ovi nivoi omogućavaju svakome ko se bavi predavanjem i testiranjem jezika (polaznici, nastavnici, treneri nastavnika itd.) da sagleda nivoe različitih kvalifikacija.

NEŠTO SMO ZABORAVILI?

Kontaktirajte nas putem formulara i postavite nam pitanje.

Kako vam možemo pomoći


METODOLOGIJA RADA

Prilikom edukacije naših polaznika ništa ne prepuštamo slučaju. Saznajte više kako smo zamislili proces učenja stranih jezika.

KURSEVI STRANIH JEZIKA

Pogledajte koje jezike možete učiti i usavršiti sa nama. Dizajnirali smo mnoštvo kurseva kako biste Vi imali mogućnost da lakše i efikasnije učite.

O NAMA

Pročitajte više o Edukacijskom centru LinGap. Ko su predavači, kako smo počeli i ko smo mi ustvari.

Najbolje

Iskustvo učenja